GRORUDHAUGEN SENIORBOLIGER

Grorudhaugen seniorboliger i Bærum. Utviklet sammen med eier av tomten, familien Grorud og Sturla Strandly. Detaljreguleringsplan vedtatt 2017.  87 seniorboliger med fellesarealer, helserelatert næring, felles uterom og tursti. Utbygger er Attivo as.

Grorudhaugen seniorboliger er et prosjektkonsept som interesserer Holt Eiendom as. Antall eldre vil øke markant de kommende årene. Vi tror på lokale og tilpassede boligprosjekter med økt fellesskap for eldre. Slike boliger trygger beboerne og gjøre dem i stand til å klare seg lenger i eget hjem.