ODLO FABRIKKER 

I eierskap med opprinnelig eier, Familien Lofterød. Gammel nedlagt industrieiendom i Oppegård som ble utviklet til leiligheter og rehabiliterte næringsarealer. Holt Eiendom as driftet næringsdelen av eiendommen samtidig som vi utviklet Detaljreguleringsplanen som ble vedtatt i 2013. 66 leiligheter + eksisterende næringsareal. Prosjektet er utviklet i samarbeid med LINK arkitektur as. 

Utbygger er Bolig og Eiendomsutvikling as.