UTLEIE

Holt Eiendom AS forvalter egen portefølje av leiligheter og næringsarealer men har ingen ekstern forvaltning for andre eiendomsbesittere.